ข่าวประชาสัมพันธ์ / วิดีโอ
     
รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุกุยอิ (ม.ปลาย)
   
 
   

โครงการสอบชิงทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตร 3 ปี ณ ประเทศญี่ปุ่น
เนื่องในโอกาสครบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น 125 ปี 
ทุนการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุกุยอิ

คุณสมบัตินักเรียนที่สามารถสอบได้
     1. ชาย-หญิง กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 หรือ 4 อายุระหว่าง 15-16 ปี เกิดก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2541
     2. ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น
     3. มีใจรักและชอบในภาษาญี่ปุ่น สนใจการแลกเปลี่ยน
hrdatj.org/std_fukui.php

TEL:075325195
 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 02:47:28
 
 
 
Untitled Document