ทำเนียบนักเรียน : FJLS รุ่น 2
 
จำนวนทั้งหมด 2 คน
 
ชื่อ - สกุล : นายณัฐวีกร น้ำเพ็ชร
โรงเรียน : วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
สถานศึกษาปัจจุบัน : Fukuoka Japanese Language School
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายศักรินทร์ พยัคฆ์
โรงเรียน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
สถานศึกษาปัจจุบัน : Fukuoka Japanese Language School
ผู้ชาย  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
Untitled Document