ทำเนียบนักเรียน : FUKUI-H รุ่น 5
 
จำนวนทั้งหมด 1 คน
 
ชื่อ - สกุล : นายภราดร ทัดประดิษฐ์
โรงเรียน : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สถานศึกษาปัจจุบัน : FUKUI SENIOR HIGH SCHOOL
ผู้ชาย  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
Untitled Document