ข่าวประชาสัมพันธ์ / วิดีโอ
     
24 สค. 57 ขอเชิญ..ร่วมงานสัมมนา เยาวชนไทยกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ณ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
 
   

ขอเชิญ..ร่วมงานสัมมนา 

             หัวข้อเรื่อง "เยาวชนไทยกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น" ณ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารสัมมนา 2 ห้อง 231
             ในวันอาทิตย์ ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 9:00-12:00 น. โดย ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) และพบกับนักเรียนรุ่นพี่ที่ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น มาให้ความรู้ด้วยครับ
 
 
 
  
  
 
 
 
            ดร.เชาว์  เต็มรักษ์
นายกสมาคมพัฒนาบุคลากรไทย-ญี่ปุ่น
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2557 เวลา 09:21:32
 
 
 
Untitled Document