ข่าวประชาสัมพันธ์ / วิดีโอ
     
1/12/2557 : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ทุนการศึกษา รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุกุยอิ
   
 
   

เรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนที่สอบผ่านทุกท่าน

            ด้วยสมาคมพัฒนาบุคากร (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุกุยอิ ประเทศญี่ปุ่น ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน  6  คน 

       สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ต้องรายงานตัวโดยส่งเอกสารรายงานตัว มาทางโทรสารที่ 0-7577-4916 หรือ ส่งอีเมลมาที่ hrdatj@gmail.com ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธ์รับทุนการศึกษา หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 0-7577-4876

 

ขอแสดงความนับถือ

HRDATJ.ORG

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2557 เวลา 12:43:51
 
 
 
Untitled Document