ทำเนียบนักเรียน : วิทยาลัยภาษา FFLC รุ่น 9
 
จำนวนทั้งหมด 3 คน
 
ชื่อ - สกุล : นางสาวเกศินี จงพาดกลาง
โรงเรียน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานศึกษาปัจจุบัน : Fukuoka Foreign Language College
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นายปรมินทร์ ทัศนะ
โรงเรียน : โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
สถานศึกษาปัจจุบัน : Fukuoka Foreign Language College
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นายติณห์ สันตยานนท์
โรงเรียน : วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
สถานศึกษาปัจจุบัน : Fukuoka Foreign Language College
ผู้ชาย  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
Untitled Document