ทำเนียบนักเรียน : วิทยาลัย KOTOBA รุ่น 1
 
จำนวนทั้งหมด 3 คน
 
ชื่อ - สกุล : นายกฤตย์ องค์สวัสดิ์
โรงเรียน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานศึกษาปัจจุบัน : KOTOBAGAKUIN-SHIZUOKA
ผู้ชาย  
ชื่อ - สกุล : นางสาวเกษกานดา วรรณูปถัมภ์
โรงเรียน : มหาวิทยาลัยศรีวิชัยกรุงเทพฯ
สถานศึกษาปัจจุบัน : KOTOBAGAKUIN-SHIZUOKA
ผู้หญิง  
ชื่อ - สกุล : นายธนกิจ เต็มรักษ์
โรงเรียน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานศึกษาปัจจุบัน : KOTOBAGAKUIN-SHIZUOKA
ผู้ชาย  
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
Untitled Document